Rreth nesh

Shih më shumë

Produkt

Shih më shumë

Lajme

Tabela e përmbajtjeve 1. Hyrje 2. Të kuptojmë udhëtimet e adoleshencës 3. Përcaktimin e Stilit të Adoleshentës Zgjedhja e llojit të përshtatshëm 5. Gjatësia dhe Rezistenca e Ujit 7. Duke vendosur një buxhet 8. Shqyrtimi 9. Shopping Online vs. Kjo pyetje e pyetjeve shpesh (FAQ) a. Mund të jetë një orë e modës. Përdorur

2023-09-03 Shih më shumë

Përdorin paraprake të rezistueshme për ujë

2021-07-05 Shih më shumë

Si është ora e dorës ngjyrës së Zi?

Lëvizja e orës së dorës së Zi ka një strukturë të sofistikuar dhe komplekse, por madhësia e tij është e vogël. Një orë e madhe ka një lëvizje jo më shumë se 30 mm në diametër, e cila është vetëm pak më e madhe se një monedhë dollari; një orë e vogël ka një lëvizje me më pak se 20 mm në diametër, e cila është vetëm sa një monedhë dime.

2021-05-25 Shih më shumë

Si të mbajmë një lëvizje mekanike

2021-05-18 Shih më shumë

Shih më shumë