Производи

Гледај Повеќе

Вести

Како да избереш совршена мода на еден тинејџерка


Користат претпазливост за отпорните часовници на вода


Како е црниот зглобен часовник направен.

Движењето на црниот зглобен часовник на бојата има софистицирана и сложена структура, но големината е мала. Големиот часовник има движење не повеќе од 30 милиметри во дијаметар, што е само малку поголем од паричка од долари; Малиот часовник има движење од помалку од 20 милиметри во дијаметар, која е само големина на парична паричка.


Како да одржиме механичко движење на часовникот


Гледај Повеќе