درباره ما

بیشتر ببینید

محصولات

بیشتر ببینید

اخبار

جدول محتویات ۱. برگزیدن نوع مراقبت مناسب 5 طولانی و مقاومت آب 7 سؤالات اغلب پرسیده شده (FAQs) a. ميتونه ساعت مد باشه استفاده


ساعت مقاومت آب استفاده ميکنه


ساعت مچ سياه چطوري ساخته شده

حرکت ساعت مچ سیاه یک ساختار پیچیده و پیچیده دارد، اما اندازه آن کوچک است. یک ساعت بزرگ یک حرکت بیشتر از 30 میلی متری در قطر دارد که فقط کمی بزرگتر از یک سکه دلار است. یک ساعت کوچک یک حرکت کمتر از 20 میلی متر قطر دارد که فقط اندازه یک سکه دیم است.


چطور حفظ حرکت ساعت مکانیکی


بیشتر ببینید